Referanser

Ina Elisabeth Fikse

Eva Løkeland Lerøy

Coaching, kurs og lederutvikling

Ina Fikse har gjennomført 5 2-dagerskurs i “Kommunikasjon og Ledelse” for Arsana.

Deltakere var ledere i Posten Norge. Gjennomføringen var preget av en jordnær og forståelig undervisningsform som engasjerte deltakerne svært godt. Hun brukte praktiske øvelser som var nyttige og lett å overføre til hverdagen som leder. Kursdeltakerne evaluerte kursene svært høyt.

Trond Kvaleid

HMS-leder/HSE-manager

Arsana AS

Mobil: +47 951 85 334

Essentia AS har benyttet Ina Fikse i flere sammenhenger og vi er svært positive til den måten samarbeidet har fungert på. Ina Fikse greier å kombinere profesjonalitet og menneskelighet på en utmerket måte, noe som har vært viktig i forhold til de tjenestene hun utfører. Ina har gjennomført intern opplæring i kommunikasjon i revisorrollen for våre ansatte. Dette var et kurs vi alle hadde stort utbytte av. Vi har også benyttet henne til lederutvikling og coaching av de ansatte. Hun har også bidratt i Essentia AS sitt arbeid med teamutvikling.Lederprogrammet bidro til at jeg fikk mulighet til å diskutere og avklare reelle problemstillinger jeg møter som leder, det har ført til bekreftelser om at valg har vært riktige og synliggjøring av forhold jeg ikke har vært like oppmerksom på. Gjennom denne opplæringen har jeg fått en økt bevissthet og innsikt i lederrollen og er derav blitt tryggere som leder. Bruk av coaching i lederopplæringen har vært en positiv opplevelse og tilgang til verktøy for teamutvikling har vært viktig for å utvikle Essentia videre som bedrift. Vi kommer fortsatt til å benytte Ina Fikse sine tjenester fremover, og vi kan varmt anbefale henne til andre bedrifter.

Teamutvikling og ledercoaching

Jeg har brukt Ina i forbindelse med teamutvikling i min avdeling. Ina har ledet oss gjennom JTI målinger for alle medarbeiderne, og hatt oppfølgnings samlinger for å kartlegge teamets styrker og potensialet som finnes i gruppen. Vi har hatt stor nytte av Inas kompetanse på teamutviklingsarbeid, og har fått resultater i form av bedre samarbeid i avdelingen og økt forståelse for hver medarbeiders preferanser. Ina har også vært coach for undertegnede. Jeg har fått god hjelp til å drive medarbeiderutvikling på nye måter, og fra nye innfallsvinkler gjennom coachingen med Ina.Ina er rolig og reflektert når hun holder foredrag og leder prosesser i grupper. Hun er lyttende og tålmodig, men samtidig tydelig på hva som er hensikten med samlingen slik at vi holder oss på rett spor. Hun kar klart å forutse og håndtere eventuelle motforestillinger fra deltagere slik at alle har bidratt aktivt i prosessene. Hun fremstår som kunnskapsrik og godt forberedt når hun deltar på møter og snakker i forsamlinger. Hun bruker et enkelt språk, og er ikke redd for å by på seg selv i form av humor og eksempler fra sitt eget liv. Jeg kommer helt sikkert til å benytte meg av Ina igjen for å få drahjelp til forbedringsarbeid i min avdeling.

Coaching

Eg arbeider i et stort selskap i Bergen og har hatt eit betydelig ansvar for konkurransesituasjonen i vårt marked.  Både fritid og arbeid – oppgåver og prioriteringar var prega av å være ein godt samanrørt saus utan anna en følelsen av å ikkje være til stede og ikkje strekke til.  Å få hjelp til å strukturere det mentale og setje ting i perspektiv, har for meg vore til stor hjelp.  Å erkjenne at det kan være meir enn lurt å be om hjelp til  dette er ikkje noko nederlag  – gled deg heller til reisa – det handlar om å få orden i eige hovud fyrst  – deretter hjelpe andre. Det er god knall å kjenne at man har kontroll på kva som er viktig for seg sjølv her i livet. – blir gode medarbeidarar også av sånt………
”Gjennom coaching hos Ina Fikse fikk jeg hjelp til å konkretisere mine personlige endringsmål, verktøy til å gjennomføre endringene og erfare at målene mine ble nådd. Jeg har gjennom coachingen fått redskap som kan brukes i utviklingsprosesser både personlig og yrkesmessig, og har glede av å se resultatene de gir.”

Coaching

”Det er vel over ett år siden vi avsluttet våre samtaler og jeg kan melde at nå er både jeg og vårt firma på rett vei! Samtalene var veldig verdifulle og gode for meg. De satte også helt klart i gang en rekke tankeprosesser som jeg nå mener har kommet mye godt ut av. For det første er jeg ute av ”dødvannet”, har full energi, får tingene gjort og er super optimistisk. 

Bedriften har lagt bak seg et godt år både mht omsetningsøkning og resultat, vi gikk inn i dette året med kjempegod ordrereserve og ser lyst på fremtiden selv i disse vanskelige tider.

Vi går nå inn i en prosess hvor vi skal ansatte nye mennesker, gleder meg til å få inn nye krefter. Det er blant annet et resultat av at etter våre samtaler har jeg faktisk hatt en god del gode tanketimer rundt min egen rolle, mine begrensninger, svake og sterke sider og konsekvenser av dette. Det har vært forløsende å gjøre noen egne innrømmelser – og de smerter ikke i det hele tatt, virker tvert om motsatt og gjør at vi kan få tatt riktige beslutninger for veien videre. Vi kommer derfor til å investere i nye mennesker med kompetanse som jeg ikke har og som vil fjerne den flaskehalsen i bedriften som jeg etter hvert er i ferd med å bli. Dette sammen med en rekke andre positive ting skjer rundt oss nå. Blant annet en vanskelig sak med skifte i eierskap som har krevd noen harde avgjørelser – og som jeg heldigvis har hatt overskudd og krefter til å ta. Dermed vil den saken tilslutt også bringe oss videre oppover.

Så derfor bedre sent enn aldri – tusen takk for de timene vi pratet sammen.”

“Jeg ba Eva om hjelp til å tenke gjennom hvordan jeg skulle takle en svært krevende situasjon, der en bedrift jeg hadde ansvaret for, måtte gjennomføre en brå og sterkt omstridt omlegging. Hovedsaklig med bruk av åpne spørsmål, hjalp Eva meg til å finne ut hvordan jeg skulle takle de konfliktene dette utløste.

På grunnlag av samtalene med Eva, ble min evne til å analysere og takle situasjonen vesentlig forbedret, slik at en tilsynelatende uløselig konflikt likevel lot seg løse, og tilsynelatende ødelagte relasjoner lot seg reparere.”
”Eva Lerøy har siden 2005 vært min personlige coach. Coachingen har bestått i samtaler av varighet rundt 1,5 timer med frekvens som har variert fra ukentlig til en gang hver annen måned ut fra gjeldende behov. I de mest intense periodene har coachingen hatt som mål å løse opp i komplekse, ofte svært vanskelige problemstillinger knyttet til arbeidssituasjon (kunne naturligvis også vært av privat karakter), dvs. rettet mot det kortsiktige. Ellers har coachingen vært rettet mot fremdrift i forhold til mer langsiktige mål satt i samarbeid med Eva.

Coachingen har hjulpet meg til å bedre se min egen sitasjon, å analysere den og skille mellom viktige og uviktige faktorer, noe som kan være vanskelig når det virkelig “brenner” rundt en. Coachingen har også vært svært effektiv med hensyn til å kartlegge energilekkasjer og samtidig å finne løsninger for å “tette” disse.

Eva har hjulpet meg til å opprettholde et større trykk, med et høyere energinivå, i perioder som har vært vanskelige. Evas hjelp har i den forbindelse vært uvurderlig, hun er svært flink til å lytte, sette sammen mye informasjon og sammen med meg komme med gode løsninger spesielt tilpasset de ulike situasjoner og målsettinger som diskuteres. Ofte er løsningene sammensatt ut fra hva som er best gitt min egen personlighet og den oppfattede personligheten til impliserte parter.

Da coaching innebærer en stor grad av utlevering av seg selv, er det viktig for meg med en coach man kan stole 100 % på, Eva er en slik coach.”

Eva har coachet meg i forhold til utvikling i lederrollen og eget potensiale.

Jeg opplevde Eva som en meget kompetent og profesjonell coach, som er veldig dyktig til å stille de gode spørsmålene, skape perspektiv og samtidig finne fokus. Det å kunne reflektere over egen situasjon er noe ledere flest ikke tar seg tid til, men er viktig for å kunne legge bak seg utfordringer og fokusere på fremtiden.

Coaching med Eva har vært veldig sentralt for meg for å komme dit jeg er nå, og Eva har vært en solid og god samtalepartner i min nåværende stilling som leder.

Jeg kan anbefale Eva på det sterkeste.

Attest som kursholder og ansvarlig for Garuda Lederskole gjennom tre år

Utdrag; ”Både fra kundene og kursdeltakerne var tilbakemeldingene på gjennomføringen av hennes kurser meget gode. Hun gjorde også endringer og justeringer i programmene som bidro til å gjøre kursene bedre og faglig mer effektive. Eva er kunnskapsrik innen områdene ledelse og personlig utvikling. Hennes kompetanse og erfaring gjorde henne til en god foreleser og pedagog. Hun evnet å kombinere teori og praksis innen de aktuelle områder i ledelse. Denne kombinasjonen er av stor betydning for utbyttet som kursdeltakerne får av prosessene. 

Eva er utadvendt og har et vinnende vesen som gjør at hun inngir tillit hos omgivelsene. Dette er helt avgjørende i den type arbeid som Eva hadde hos oss. I tillegg har hun god forståelse for de grunnleggende forhold i forretningslivet.”

Tilbakemelding på foredrag

Her er evalueringen av Mellomlederkonferansen. Det gikk over all forventning:) På en skala fra 1 til 6 hvor 6 = best, fikk du for innhold og fremføring: 5.00/ 5.50. Gjennomsnitt for alle talerne ble: 5.21 og 5.24 Her er noen av kommentarene du fikk av deltakerne: Det var tydelig – hun SÅ oss alle sammen. God taler og fremfører. Kjenner henne fra arbeidslivet (offshore) dyktig taler! Behagelig fremføring uten de store fakter Utrolig inspirerende og entusiastisk i fremføring! 

Tusen takk for samarbeidet og innsatsen på denne konferansen. Det var hyggelig å endelig kunne treffe deg og ikke minst høre deg som foredragsholder.
Hanne Gudbjørgsrud, Senior prosjektleder Confex
brikReferanser