Personlig Coaching

Hva er coaching?

En coach er en samtalepartner som er utdannet og trenet i å lede utviklingsprosesser for mennesker og team. I Access Coaching møter du coacher med lang erfaring i coaching og som også har leder- og livserfaring. Klikk her for å lese mer om oss.

Det er dine ønsker og dine behov som bestemmer målene for coachingen. Tema kan være ulike områder innen personlig eller yrkesmessig utvikling, som for eksempel:

  • Klargjøre ønsker for videre karriere
  • Forbedre relasjonene dine
  • Skape trygghet for valg du ønsker å ta
  • Redusere stress
  • Få økt motivasjon
  • Få inspirasjon og nye perspektiv


Hvordan foregår coachingen?

Coachingen foregår i samtaler med et refleksjons- og handlingsperspektiv. Vi hjelper deg til å se muligheter, til større selvtillit og til å finne de ressurser du har. I coachingen lytter vi aktivt, stiller effektfulle spørsmål og benytter ulike modeller og refleksjonsverktøy. Det er da du får de gode resultatene!

Vår lidenskap er å se mennesker få et gjennombrudd eller ta viktige steg fremover for å skape det livet de ønsker seg.

Hvordan kommer jeg igang?

Du er hjertelig velkommen til coaching her i Bergen, eller på telefon/Skype hvis du holder til et annet sted.

Hos Access Coaching kan du kjøpe pakker med 5, 10 eller 20 timer personlig coaching. Ta kontakt for å kjøpe en coaching-pakke.

Når du har kjøpt en coaching-pakke kan du ta kontakt for å reservere time.

brikPersonlig Coaching